Updates van het Nicolaas

Pedagogiek en didactiek

Het pedagogisch en didactisch concept past bij de visie van het Nicolaas: het draagt bij aan het ontwikkelen van leerlingen tot zelfverzekerde en verantwoordelijke jongvolwassenen die zich verbonden voelen met hun omgeving.

We houden rekening met verschillen

We beseffen dat iedere leerling een eigen leerstijl heeft. Daar spelen we in onze lessen op in.
  

We hebben hoge verwachtingen

We dagen leerlingen uit om het maximale uit zichzelf te halen. Om hen daarbij te helpen, stellen we duidelijke eisen. We belonen hun inzet en prestaties. We geven constructieve feedback op hun leren en op de manier waarop ze hun werk aanpakken. Zulke feedback geven leerlingen ook aan elkaar.

We benaderen elkaar positief

We werken vanuit vertrouwen. We gaan echt een verbinding aan met de leerlingen. Elk schooljaar begint met een teamactiviteit die gericht is op het vormen van een positieve groep.
  

We prikkelen de nieuwsgierigheid

We stimuleren onze leerlingen om kritisch na te denken en nieuwe inzichten te verwerven. Thematische en vakoverstijgende projecten helpen daarbij.
  

We stimuleren en activeren

De lessen hebben een herkenbare structuur en zijn uitdagend, motiverend en resultaatgericht. We laten ons daarbij inspireren door de ervaringen die we opdoen met het CLIL (content and language integrated learning). Leren samenwerken en samenwerkend leren is een belangrijk doel.
  

We focussen op groei

We proberen onze leerlingen een ‘groeimindset’ mee te geven. Dat doen we door gerichte complimenten te geven en door hen ervan te weerhouden ‘weet ik niet’ of ‘kan ik niet’ te zeggen. Door oefenen word je beter. Zo raak je niet snel van slag als iets niet meteen lukt en krijg je er plezier in je iets nieuws eigen te maken.
  

We bieden veel keuze

We bevorderen de zelfstandigheid en de motivatie van leerlingen door kleine en grote keuzes aan te bieden. Denk aan profielklassen, keuzevakken, buitenschoolse activiteiten, verschillende manieren om internationale ervaring op te doen, verdiepingsmogelijkheden of keuzewerktijd (KWT).
  

We helpen als het nodig is

Mentoren en vakdocenten begeleiden de leerlingen op hun weg naar zelfstandigheid. Intensief waar nodig, op afstand waar mogelijk. Verder hebben oudere leerlingen een voorbeeldfunctie. Zij helpen de jongsten bij hun weg door school (via juniormentoraat, schoolwacht en bijlesnetwerk).
  

We werken ook aan onszelf

Als Nicolaas-collega's komen we regelmatig bij elkaar. We overleggen dan hoe het onderwijs nog beter kan. We scholen onszelf ook bij door middel van cursussen of studiedagen. Verder maken we dankbaar gebruik van de suggesties vanuit de diverse medezeggenschapsorganen.